DISCLAIMER - VRIJWARING


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij, BouwBaak, besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan BouwBaak B.V. (hierna aangeduid als: "BouwBaak") niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. BouwBaak aanvaardt dan ook géén aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
 
Beweringen en meningen, geuit in content, artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s), gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of BouwBaak. BouwBaak kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

BouwBaak kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
BouwBaak garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. BouwBaak behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze site treft je links aan naar andere websites. BouwBaak is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Mocht je naar aanleiding van deze site contact met BouwBaak op willen nemen, kan je gebruik maken van het contactformulier.

VOORWAARDEN:


Laatst gewijzigd: 18-03-2015

BouwBaak B.V. hierna aangeduid als: "BouwBaak". Website www.bouwbaak.nl. is van BouwBaak: de besloten vennootschap BouwBaak B.V., gevestigd te Utrecht, KvK nummer: 55826806.
© copyright - BouwBaak is een geregistreerd handelsmerk, zowel als woordmerk en als beeldmerk.

Door de website www.bouwbaak.nl van BouwBaak te bezoeken en/of de op of via deze website BouwBaak aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en stem je in met onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door BouwBaak-diensten te gebruiken of te openen, stem je ermee in dat we deze inhoud en informatie kunnen gebruiken en verzamelen in overeenstemming met het Gegevensbeleid dat periodiek kan worden aangepast. Mogelijk wil je ook de volgende onderdelen lezen die aanvullende voorwaarden, richtlijnen, beleid en informatie bevatten over je gebruik van BouwBaak:
A. Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden
B. Voorwaarden voor BouwBaak-pagina's
C. Richtlijnen voor de BouwBaak-community
D. Betalingsvoorwaarden BouwBaak-community
E. Advertentierichtlijnen en advertentiebeleid
F. Voorwaarden voor selfservice-advertenties
G. Voorwaarden voor Opdrachtgevers
H. Voorwaarden voor Opdrachtnemer
I. Voorwaarden en Recensiebeleid
J. Cookiebeleid
K. Privacy- en Gegevensbeleid
L. BouwBaak Principes


In deze voorwaarden worden diverse definities gehanteerd, deze zijn zowel in enkelvoud als in meervoud.

A. Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden


Deze Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden ('Verklaring', 'Voorwaarden' of 'VRV') is afgeleid van de BouwBaak- Principes en omvat onze voorwaarden, die van toepassing zijn op onze relatie met gebruikers en anderen die interactie hebben met BouwBaak. Daarnaast is de Verklaring van toepassing op merken, producten en diensten van BouwBaak. Wanneer je de BouwBaak-diensten gebruikt of opent, verklaar je dat je akkoord gaat met deze Verklaring, die regelmatig wordt bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen in onderstaand artikel 12. In dit document zijn bovendien hulpbronnen opgenomen die informatie bevatten over de manier waarop BouwBaak werkt.
Omdat BouwBaak een breed scala aan diensten aanbiedt, kan je worden gevraagd om aanvullende voorwaarden te lezen en te accepteren die van toepassing zijn op je interactie met een specifieke app, product of dienst. In geval van een duidelijk conflict tussen deze VRV en de aanvullende voorwaarden van de app, het product of de dienst zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing met betrekking tot je gebruik van de app, het product of de dienst voor zover het conflict reikt.

I. Privacy

We vinden je privacy erg belangrijk. We hebben een Privacy- en gegevensbeleid opgesteld dat belangrijke bepalingen bevat over hoe je BouwBaak kunt gebruiken om items te delen met anderen en hoe we jouw inhoud en informatie verzamelen en kunnen gebruiken. We raden je aan het Privacy- en gegevensbeleid te lezen en op basis hiervan beslissingen te nemen.  

II. Inhoud en informatie delen

Je bent zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die je plaatst op BouwBaak. Verder gelden de volgende bepalingen:
1. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten (IE) rusten, zoals content, foto’s en video (IE-inhoud), geef je ons nadrukkelijk de volgende toestemming: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op BouwBaak. Deze IE eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.
2. Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).
3. Als je een toepassing gebruikt, moet die toepassing toestemming vragen voor toegang tot jouw inhoud en informatie en tot inhoud en informatie die anderen met je hebben gedeeld. We vereisen van toepassingen dat deze je privacy respecteren en jouw overeenkomst met die toepassing is bepalend voor de manier waarop de toepassing die inhoud en informatie kan gebruiken, opslaan en overdragen. 
4. Wanneer je inhoud of informatie publiceert, betekent dit dat je iedereen, inclusief mensen buiten BouwBaak, toestemming geeft om die informatie te bekijken en te gebruiken en deze aan jou te koppelen (d.w.z. je naam en profielfoto).
5. We stellen het altijd op prijs als je feedback of andere suggesties over BouwBaak geeft, maar houd er wel rekening mee dat we deze informatie kunnen gebruiken zonder enige verplichting om je hiervoor te belonen (net zoals jij geen verplichting hebt om deze aan te bieden). 

III. Veiligheid

We doen ons best om BouwBaak veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben je hulp nodig om BouwBaak veilig te houden. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:
1. Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op BouwBaak.
2. Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt BouwBaak niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming.
3. Je houdt je op BouwBaak niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies.
4. Je uploadt geen virussen of een andere schadelijke code.
5. Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan bij een account van iemand anders.
6. Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.
7. Je plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
8. Je ontwikkelt en beheert geen toepassingen van derde partijen met inhoud op het gebied van alcohol, dating of andere 18+-inhoud (waaronder advertenties) zonder passende leeftijdsbeperkingen toe te passen.
9. Je gebruikt BouwBaak niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
10. Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van BouwBaak verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere BouwBaak-functionaliteiten.
11. Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze Verklaring of onze beleidsregels. 

IV. Registratie en accountbeveiliging

BouwBaak-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben je hulp nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van je account:
1. Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op BouwBaak en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders.
2. Je verstrekt geen valse bedrijfsgegevens op BouwBaak en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders bedrijf aan.
3. Je maakt niet meer dan één persoonlijke account.
4. Als we je account deactiveren, maak je geen andere account zonder onze toestemming.
5. Je gebruikt je persoonlijke tijdlijn niet primair voor eigen commercieel gewin en je gebruikt geen BouwBaak-pagina voor dergelijke doeleinden.
6. Je gebruikt BouwBaak niet als je jonger bent dan 13 jaar.
7. Je gebruikt BouwBaak niet als je bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf.
8. Je houdt je contactgegevens correct en actueel.
9. Je deelt je wachtwoord niet met anderen (en ontwikkelaars delen hun geheime sleutel niet), je verleent niemand toegang tot je account en je doet niets wat de beveiliging van je account kan schaden.
10. Je draagt je account (waaronder pagina’s of toepassingen die je beheert) niet over aan iemand anders zonder dat je onze schriftelijke toestemming hebt.
11. Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor je account of pagina, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij menen dat deze ongepast is (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een handelsmerk klaagt over een gebruikersnaam die weinig lijkt op de werkelijke naam van een gebruiker). 

V. De rechten van anderen beschermen

We respecteren de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet.
1. Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op BouwBaak waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.
2. We kunnen inhoud en informatie die je op BouwBaak plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee deze Verklaring of onze beleidsregels worden geschonden.
3. Als we je inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken.
4. Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we je account indien terecht deactiveren.
5. Je zult niet gebruikmaken van onze auteursrechten, handelsmerken of merken die hier op een verwarrende manier op lijken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan onder onze Richtlijnen voor gebruik van merken of na onze schriftelijke toestemming.
6. Als je informatie verzamelt van gebruikers, moet je: hun toestemming krijgen, duidelijk maken dat jij (en niet BouwBaak) degene bent die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie je verzamelt en hoe je deze gebruikt.
7. Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op BouwBaak.
8. Je tagt geen gebruikers en verzendt geen e-mailuitnodigingen naar niet-gebruikers zonder hun toestemming.

VI. Mobiele en andere apparaten

1. We bieden onze mobiele services momenteel gratis aan, maar houd er rekening mee dat de normale tarieven van je telecomaanbieder (zoals voor sms en datakosten) gewoon van toepassing zijn.
2. Je verleent toestemming en alle rechten die nodig zijn zodat gebruikers hun apparaten kunnen synchroniseren (ook via een toepassing) met alle informatie en contactgegevens die zij kunnen zien op BouwBaak. 

VII. Betalingen

Als je een betaling maakt op BouwBaak, stem je in met onze Betalingsvoorwaarden tenzij het wordt vermeld dat andere voorwaarden van toepassing zijn. 

VIII. Over advertenties en andere commerciële inhoud die worden geboden of verbeterd door BouwBaak


Ons doel is advertenties en andere commerciële of gesponsorde inhoud te leveren die waardevol zijn voor onze gebruikers en adverteerders. Om ons hierbij te helpen, ga je akkoord met het volgende:
1. Je geeft ons toestemming je naam, profielfoto, bedrijfsnaam, logo, inhoud en informatie te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde inhoud die door ons wordt aangeboden of verbeterd. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een bedrijf of een andere entiteit toestaat ons te betalen om je naam en/of profielfoto met je inhoud of informatie te tonen, zonder dat je daarvoor compensatie krijgt. Als je een specifieke doelgroep hebt geselecteerd voor je inhoud of informatie, respecteren we bij het gebruik je keuze.
2. We geven je inhoud of informatie niet zonder jouw toestemming aan adverteerders.
3. Je begrijpt dat we betaalde services en communicatie mogelijk niet altijd als zodanig herkennen. 

IX. Speciale bepalingen voor adverteerders

Als je onze selfservice-interfaces voor het maken van advertenties gebruikt voor het maken, indienen en/of weergeven van reclame of andere commerciële of gesponsorde activiteiten of inhoud (gezamenlijk de 'Selfservice-interfaces voor advertenties'), stem je in met onze selfservice-advertentievoorwaarden. Ook moeten je reclame of andere commerciële of gesponsorde activiteiten of inhoud die op BouwBaak of ons uitgeversnetwerk worden geplaatst, voldoen aan onze Advertentierichtlijnen.

X. Speciale bepalingen voor pagina’s

Als je een pagina maakt of beheert op BouwBaak, of een promotie of aanbieding op je pagina uitvoert, ga je akkoord met onze Paginavoorwaarden. 

XI. Speciale bepalingen voor software

1. Als je onze software downloadt of gebruikt, zoals een stand-alone softwareproduct, een app of een invoegtoepassing voor een browser, ga je ermee akkoord dat de software zo nu en dan upgrades, updates en extra functies van ons downloadt en installeert om de software te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen.
2. Het is niet toegestaan broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we je uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.

XII. Wijzigingen

1. We stellen je op de hoogte voordat we wijzigingen doorvoeren in deze voorwaarden en bieden je de mogelijkheid om deze aangepaste voorwaarden te lezen en erop te reageren voordat je verder gebruikmaakt van onze diensten.
2. Als we wijzigingen aanbrengen in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in deze Verklaring wordt verwezen of die hierin zijn opgenomen, kunnen we een kennisgeving plaatsen op de pagina van onze website.
3. Wanneer je na melding van deze wijzigingen in onze voorwaarden, richtlijnen of beleidsregels de BouwBaak-diensten blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. 

XIII. Beëindiging

Als je de letter of geest van deze Verklaring schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridisch risico voor ons creëert, kunnen we je toegang tot BouwBaak geheel of gedeeltelijk stopzetten. We zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te openen. Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren. In alle dergelijke gevallen vervalt de geldigheid van deze Verklaring maar blijven de volgende artikelen van kracht: 2.2, 2.4, 3-5, 8.3, en 13-16.  

XIV. Geschillen

1. Je zult eventuele claims, juridische procedures of geschillen (claims) die je met ons hebt, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Verklaring of BouwBaak, uitsluitend oplossen door het Nederlands recht, dat van toepassing is. Geschillen die voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Deze Verklaring en eventuele claims tussen jou en ons zijn onderworpen aan de Nederlandse wetten.
2. Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot jouw acties, inhoud of informatie op BouwBaak, zal je ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers controleren of sturen we de acties van gebruikers op BouwBaak niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen op BouwBaak. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op BouwBaak vindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van BouwBaak-gebruikers.
3. We proberen BouwBaak online, foutvrij en veilig te houden maar je gebruikt het op eigen risico. We bieden BouwBaak zoals het wordt geboden (as is) zonder expliciete of impliciete garanties waaronder, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-naleving. We garanderen niet dat BouwBaak altijd veilig, beveiligd of foutvrij zal zijn of dat BouwBaak altijd zal werken zonder storingen, vertragingen of onregelmatigheden. BouwBaak is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derde partijen en je vrijwaart ons, onze directeuren, managers, medewerkers en agenten van eventuele claims en schade, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of verband houden met eventuele claims die je tegen dergelijke partijen hebt. We zijn jegens jou niet aansprakelijk voor eventuele winstderving of andere gevolgschade, speciale, indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze verklaring of met BouwBaak, zelfs niet als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze verklaring of van BouwBaak zal niet hoger zijn dan honderd euro (€ 100,00) of het bedrag dat je ons in de afgelopen 12 maanden hebt betaald. Krachtens bepaalde geldende wetten is het mogelijk niet toegestaan de aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade te beperken of af te wijzen, waardoor bovenstaande beperking of afwijzing mogelijk niet op jou van toepassing is. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van BouwBaak beperkt voor zover maximaal mogelijk is volgens de geldende wet. 

XV. Definities

1. Met 'BouwBaak of 'BouwBaak-diensten' bedoelen we de functies en services die we beschikbaar stellen, waaronder via (a) onze website op www.bouwbaak.nl en andere websites van het BouwBaak-merk of via co-branding (waaronder sub-domeinen, internationale versies, widgets en mobiele versies); (b) ons platform; (c) sociale plug-ins zoals de knop Vind ik leuk, de knop Delen en ander vergelijkbaar aanbod; en (d) andere media, merken, producten, diensten, software (zoals een werkbalk), apparaten of netwerken die nu bestaan of later worden ontwikkeld. BouwBaak behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen dat sommige van onze merken producten of diensten worden beheerst door afzonderlijke voorwaarden en niet door deze VRV.
2. Met "Platform" bedoelen we een set API’s en services (zoals inhoud) waarmee anderen, waaronder toepassing ontwikkelaars en websitebeheerders, gegevens kunnen ophalen van BouwBaak of gegevens aan ons kunnen verstrekken.
3. Met "informatie" bedoelen we feiten en andere gegevens over jou, waaronder acties door gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met BouwBaak.
4. Met "inhoud" bedoelen we alles dat jij en andere gebruikers plaatsen, leveren of delen door BouwBaak-diensten te gebruiken.
5. Met "gegevens", "gebruikersgegevens" of "gegevens van de gebruiker" bedoelen we alle gegevens, waaronder de inhoud of informatie van een gebruiker die jij of een derde partij kan ophalen van BouwBaak of aan BouwBaak kan verstrekken via het platform.
6. Met "plaatsen" bedoelen we posten op BouwBaak of op andere wijze beschikbaar stellen door BouwBaak te gebruiken.
7. Met "gebruiken" bedoelen we gebruiken, uitvoeren, kopiëren, openbaar publiceren of weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken van.
8. Met "toepassing" bedoelen we elke toepassing of website die het platform gebruikt, evenals alle andere dingen die gegevens van ons ontvangen of hebben ontvangen. Als je het platform niet meer gebruikt maar niet alle gegevens van ons hebt verwijderd, geldt de term "toepassing" totdat je alle gegevens hebt verwijderd.
9. Met 'Handelsmerken' bedoelen we de lijst met handelsmerken die BouwBaak BV voert.  

XVI. Overige

1. Deze Verklaring vormt de hele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot BouwBaak en geldt boven eventuele eerdere overeenkomsten.
2. Indien een deel van deze Verklaring niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht en geldig.
3. Als we iets uit deze Verklaring niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming.
4. Een eventuele wijziging of verklaring van afstand van deze Verklaring moet schriftelijk worden gedaan en door ons worden ondertekend.
5. Je draagt geen rechten of verplichtingen onder deze Verklaring over aan iemand anders zonder dat je onze toestemming hebt.
6. Al onze rechten en verplichtingen onder deze Verklaring kunnen we vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
7. Niets in deze Verklaring zal ons ervan weerhouden om ons aan de wet te houden.
8. Met deze Verklaring worden geen rechten van derde partijen verleend.
9. We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend.
10. Bij het gebruiken of openen van BouwBaak houd je je aan alle geldende wetten.

B. Voorwaarden voor BouwBaak-pagina's


De volgende voorwaarden, alsmede het Beleid inzake gegevensgebruik en de Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden, gelden voor alle pagina's op BouwBaak. Daarnaast moet de inhoud van pagina's voldoen aan onze Richtlijnen voor de community. Jij moet zorgen dat jouw pagina voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

I. Algemeen

1. Een pagina voor een merk, entiteit (plaats of organisatie), of bekende persoon mag alleen worden beheerd door een gemachtigde vertegenwoordiger van dat merk en die entiteit (plaats of organisatie) of bekende persoon (een 'officiële pagina').
2. Elke gebruiker mag een pagina maken om ondersteuning of interesse uit te drukken voor een merk, entiteit (plaats of organisatie) of bekende persoon op voorwaarde dat deze niet kan worden verward met een officiële pagina of iemands rechten schendt. Als je pagina niet de officiële pagina van een merk, entiteit (plaats of organisatie) of bekende persoon is, moet je
a. niet spreken met de stem van of inhoud plaatsen alsof het komt van de gemachtigde vertegenwoordiger van het onderwerp van de pagina; en
b. duidelijk stellen dat de pagina niet de officiële pagina van het merk, de entiteit (plaats of organisatie) of bekende persoon is.
3. De inhoud van een pagina is openbaar en iedereen die de pagina kan zien, kan de inhoud ervan bekijken.
4. Je moet de toegang tot een pagina beperken indien dit vereist is om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en beleidsregels van BouwBaak, inclusief onze Richtlijnen voor de community.
5. Je mag geen voorwaarden voor je pagina opstellen die in strijd zijn met onze Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden, ons Beleid inzake gegevensgebruik of deze voorwaarden.

II. Paginabeheer

1. Paginanamen en webadressen. Paginanamen en webadressen moeten overeenkomstig de pagina-inhoud zijn. Als een pagina niet aan deze vereiste voldoet, kunnen wij de beheerdersrechten opheffen of eisen dat de paginanaam en het webadres worden gewijzigd.
Paginanamen moeten:
a. vrij zijn van uitsluitend algemene termen (bijvoorbeeld 'bier' of 'pizza');
b. grammaticaal correct zijn wat betreft hoofdlettergebruik en mogen, op acroniemen na, niet uit alleen hoofdletters bestaan;
c. vrij zijn van tekens en symbolen, zoals overbodige leestekens en handelsmerken;
d. vrij zijn van overbodige beschrijvingen of onnodige kwalificaties;
e. andere personen niet misleiden zodat zij ten onrechte aannemen dat de pagina de officiële pagina is van het onderwerp van de pagina of is geautoriseerd door een erkende vertegenwoordiger van het onderwerp van de pagina; en
f. niet de rechten van iemand schenden.
2. Naamswijzigingen en migraties. We zullen alleen naamswijzigingen en migraties uitvoeren die niet leiden tot een misleidende of onopzettelijke verbinding. We staan bijvoorbeeld migraties van lokaal naar algemeen toe, zoals 'BouwBaak Frankrijk' naar 'BouwBaak', maar we staan geen migraties van algemeen naar lokaal of van locatie naar locatie toe, zoals 'BouwBaak Frankrijk' naar 'BouwBaak Rusland'. Daarnaast mag je geen voornaamswijziging of migratie indienen waardoor een productpagina een merkpagina wordt, een algemene pagina een merkpagina wordt of een groep een pagina wordt. Migraties zijn naar eigen goeddunken en zijn definitief.
3. Verzamelen van gegevens. Als je inhoud en informatie over gebruikers verzamelt, moet je duidelijk maken dat jij (en niet BouwBaak) degene bent die de informatie verzamelt en moet je de gebruiker op de hoogte stellen en toestemming krijgen om de verzamelde inhoud en informatie te gebruiken. Je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen om inhoud en informatie opnieuw te gebruiken, ongeacht hoe je inhoud en informatie over gebruikers verkrijgt.
Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt BouwBaak niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvestingbots, robots, spiders of scrapers) zonder onze toestemming.
Informatie die je verkrijgt van ons, moet in overeenstemming zijn met van onze Beleidsregels van het BouwBaak-platform.
4. Taggen. Je mag inhoud niet onjuist taggen en gebruikers niet aansporen om inhoud onjuist te taggen.

III. Paginafuncties

1. Advertenties op pagina's. Advertenties van derden zijn zonder onze voorafgaande toestemming niet toegestaan op pagina's.
2. Omslag. Alle omslagen zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen die je pagina bezoekt, je omslag kan zien. Omslagen mogen niet bedrieglijk of misleidend zijn en geen inbreuk maken op het auteursrecht van iemand anders. Het is niet toegestaan anderen te stimuleren jouw omslag als omslag voor hun persoonlijke tijdlijn te gebruiken.
3. Paginatoepassingen. Toepassingen op je pagina moeten voldoen aan de beleidsregels van het BouwBaak-platform.
4. Aanbiedingen. De volgende beleidsregels zijn van toepassing als je het hulpmiddel van BouwBaak gebruikt voor het maken van een aanbieding:
a. BouwBaak-aanbiedingen moeten beperkte tijd geldig zijn.
b. Je mag alleen een aanbieding starten als je de verkoper voor of de fabrikant van het product of de service bent die je promoot.
c. Je moet eventuele beperkingen die voor je aanbieding gelden (bijvoorbeeld een einddatum of beperkingen bij het inwisselen) duidelijk kenbaar maken.
d. Alleen jij bent aansprakelijk voor onjuiste afhandeling, fraude, geschillen of andere kwesties die voortvloeien uit de verspreiding en/of het gebruik van je aanbieding.
e. Als je aanbieding bij een ander bedrijf kan worden gebruikt, is het jouw verantwoordelijkheid om contact te onderhouden met dat bedrijf en ervoor te zorgen dat ze zich aan je aanbieding houden.
f. Je mag het hulpmiddel voor het maken van een aanbieding alleen gebruiken waarvoor het is bedoeld en niet om je website of andere contactinformatie te promoten, of om een overeenkomend bedrag van een cadeaubon of waardebon aan te bieden.
g. Je moet ervoor zorgen dat je aanbieding voldoet aan deze voorwaarden en aan alle toepasselijke wetgeving en regelgeving. Aanbiedingen zijn onderhevig aan veel regelgeving (bijvoorbeeld korting op alcohol gericht op minderjarigen); neem contact op met een expert als je niet zeker weet of je aanbieding voldoet aan de toepasselijke wetgeving.
5. Promoties.
a. Als je BouwBaak gebruikt om een promotie bekend te maken of te beheren (bijvoorbeeld een wedstrijd of loterij), ben je verantwoordelijk voor de wettige activiteiten van die promotie, inclusief: De officiële regels; Aanbiedingsvoorwaarden en deelnamevereisten (bijvoorbeeld beperking voor leeftijd en woonplaats); en Naleving van geldende regelgeving met betrekking tot de promotie en alle aangeboden prijzen (bijvoorbeeld registratie en het verkrijgen van noodzakelijke wettelijke toestemming).
b. Promoties op BouwBaak moeten: Een complete vrijwaring van BouwBaak bevatten voor elke deelnemer. Duidelijk aangeven dat de promotie op geen enkele manier is gesponsord, goedgekeurd of wordt beheerd door BouwBaak of is geassocieerd met BouwBaak.
c. Promoties mogen worden beheerd op pagina's of in BouwBaak-apps. Persoonlijke tijdlijnen mogen niet worden gebruikt voor het beheer van promoties (bijvoorbeeld: (“deel op je tijdlijn om mee te doen” of “deel op de tijdlijn van je contacten voor grotere kans op prijzen” is bijvoorbeeld niet toegestaan).
d. We helpen je niet bij het beheer van je promotie en je gaat ermee akkoord dat je onze service voor het beheren van je promotie op eigen risico gebruikt.

IV. Pagina-inhoud

1. Pagina's die de privéverkoop van gereguleerde producten of services (inclusief vuurwapens, alcohol, tabak of producten bestemd voor volwassenen) promoten, mogen niet toegankelijk zijn voor gebruikers jonger dan 18 jaar.
2. Pagina's die online gokken, vaardigheidsspelen of loterijen waaronder onlinecasino's, weddenschappen over sportuitslagen, bingo of poker promoten of mogelijk maken, zijn alleen toegestaan in specifieke landen met uitdrukkelijke toestemming van BouwBaak.
3. Pagina's mogen de verkoop van farmaceutische producten op recept niet promoten. Pagina's voor onlineapotheken zijn alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van BouwBaak.
4. Advertenties mogen geen valse, misleidende, frauduleuze of bedrieglijke claims of inhoud bevatten.

C. Richtlijnen voor de BouwBaak-community


BouwBaak geeft personen, bedrijven en toeleveranciers in de bouwketen de kans om hun producten, diensten, nieuws, informatie en verhalen te delen en door de ogen van vele andere mensen te bekijken en waar dan ook met andere mensen in contact te komen en informatie uit te wisselen en/of kennis te delen. De gesprekken die plaatsvinden op BouwBaak - en de meningen die hier worden uitgedrukt - tonen de diversiteit van mensen die BouwBaak gebruiken.

Om de behoeften en interesses van een globale bevolking in balans te brengen, beschermt BouwBaak de meningen die overeenkomen met onze community richtlijnen die op deze pagina beschreven staan.

Neem deze richtlijnen even door. Je vindt er terug welke uitdrukkingen zijn toegestaan en wat voor inhoud gemeld en verwijderd kan worden.

I. Geweld en bedreigingen

Veiligheid is voor BouwBaak het allerbelangrijkste. Indien we merken dat er een wezenlijk risico bestaat voor fysiek geweld of de openbare veiligheid rechtstreeks in gevaar komt, zullen wij de inhoud verwijderen en eventueel de autoriteiten op de hoogte brengen. Je mag geen geloofwaardige bedreigingen uiten tegen anderen of afspraken maken voor geweldpleging in de echte wereld. Organisaties die bekend staan voor hun terroristische of gewelddadige criminele activiteiten mogen niet aanwezig zijn op BouwBaak. Daarnaast is het ook verboden om activiteiten te promoten, plannen of vieren die ertoe zouden kunnen leiden dat anderen financiële schade lijden, waaronder diefstal en vandalisme.

II. Zelfbeschadiging

BouwBaak neemt bedreigingen van zelfbeschadiging erg serieus. We verwijderen elke promotie of aanmoediging van zelfverminking, eetstoornissen of misbruik van harddrugs.

III. Pesterijen en beledigingen

BouwBaak tolereert het pesten en lastigvallen van gebruikers onder geen enkel beding. We geven gebruikers het recht vrij te spreken over algemene dingen en mensen maar grijpen in indien we meldingen krijgen van aanstootgevend gedrag gericht tegen individuen. Andere gebruikers herhaaldelijk ongewilde vriendschapsverzoeken of berichten sturen, is een vorm van lastigvallen.

IV. Haat zaaiende taal

BouwBaak verbiedt haatdragend taalgebruik maar er wordt onderscheid gemaakt tussen serieus bedoeld en humoristisch bedoeld taalgebruik. We moedigen de bespreking van ideeën, instellingen, evenementen en ervaringen aan maar een persoon of groep aanvallen op basis van ras, afkomst, religie, sekse, geslacht, seksuele voorkeur, handicap of ziekte is niet toegestaan.

V. Grafische inhoud

BouwBaak is een plek waar mensen en bedrijven in de bouwketen hun ervaringen en kennis kunnen delen en bewustwording kunnen creëren over onderwerpen die hen aan het hart gaan. Soms wordt bij het delen van ervaringen en problemen grafisch materiaal gebruikt over onderwerpen als schending van mensenrechten of terroristische daden. Als mensen dergelijke inhoud delen, is dat in veel gevallen om die te veroordelen. Er is echter geen plek op onze site voor afbeeldingen die worden gedeeld voor het sadistische effect of om geweld te prijzen of te verheerlijken.
We verwachten van mensen dat ze de inhoud op een verantwoordelijke manier delen. Zorgvuldig het juiste publiek kiezen voor de inhoud hoort daar ook bij. Als mensen expliciete video's plaatsen, moeten ze hun publiek waarschuwen voor het karakter van de inhoud zodat het publiek een weloverwogen keuze kan maken om de video al dan niet te bekijken.

VI. Naakt

BouwBaak heeft een strikt beleid tegen het delen van pornografisch materiaal en expliciete seksuele inhoud waarin een minderjarige is vertegenwoordigd. Ook leggen we beperkingen op het weergeven van naakt. We streven ernaar de rechten te respecteren van personen die inhoud van persoonlijk belang wensen te delen, of het nu gaat om foto's van een beeldhouwwerk zoals David van Michelangelo of familiefoto's van een kind dat borstvoeding krijgt.

VII. Identiteit en privacy

Personen en bedrijven op BouwBaak gebruiken hun ware identiteit om met anderen in contact te komen. Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van anderen of bedrijven te delen zonder toestemming. Je voordoen als iemand anders, je ten onrechte voordoen als vertegenwoordiger van een organisatie of het maken van meerdere accounts, ondermijnt de gemeenschap en is in strijd met de voorwaarden van BouwBaak.

VIII. Eigendomsrecht

Voordat je informatie deelt op BouwBaak, moet je er zeker van zijn dat je hier het recht toe hebt. We vragen je om copyrights, handelsmerken en andere wettelijke rechten te respecteren.

IX. Gereguleerde goederen

Je mag via ons platform geen transacties voor gereguleerde producten voltooien. Als je een bericht met een aanbieding voor vuurwapens, alcohol, tabak of producten bestemd voor volwassenen plaatst, verwachten we van je dat je je aan alle toepasselijke wetten houdt en de doelgroep voor dergelijke inhoud zorgvuldig kiest. Wanneer je een pagina gebruikt om in contact te komen met je klanten en andere doelgroepen, moet je je houden aan onze paginavoorwaarden.

X. Phishing en spam

We nemen de veiligheid van onze leden serieus en stellen alles in het werk om pogingen om hun privacy of veiligheid in gevaar te brengen, te voorkomen. Daarnaast vragen we je om onze leden te respecteren door geen contact met ze op te nemen ten behoeve van commerciële doeleinden zonder hun toestemming .

XI. Beveiliging

We nemen de veiligheid van onze leden serieus en stellen alles in het werk om pogingen om hun privacy of veiligheid in gevaar te brengen, te voorkomen. Dit geldt ook voor de leden die fraude plegen of aan misleiding doen. Daarnaast vragen we je om onze leden te respecteren door geen contact met ze op te nemen ten behoeve van commerciële doeleinden zonder hun toestemming.

XII. Misbruik rapporteren

Als je iets op BouwBaak ziet waarvan jij denkt dat het onze voorwaarden schendt, kan je dit aan ons rapporteren. Het rapporteren van inhoud betekent echter niet per definitie dat het wordt verwijderd van de site. Vanwege de diversiteit van onze gemeenschap is het mogelijk dat iets er onaangenaam of aanstootgevend uitziet zonder dat het voldoet aan de criteria om te worden verwijderd of geblokkeerd.

D. Betalingsvoorwaarden BouwBaak-community


Wanneer je de service BouwBaak Betalingen gebruikt om te betalen op BouwBaak, ga je ermee akkoord dat we elektronisch met je communiceren betreffende belangrijke informatie over je aankopen of je account. Voor de duidelijkheid hebben we koppen aan de secties toegevoegd, maar je moet deze betalingsvoorwaarden voor BouwBaak-community (de 'Voorwaarden') zorgvuldig lezen, zodat je precies begrijpt wat jouw rechten en verantwoordelijkheden zijn en wat onze rechten en verantwoordelijkheden zijn.

I. Aankopen doen

1. Financiering en uitgaven. Als je iets koopt via BouwBaak Betalingen, ga je ermee akkoord een geldig financieringsinstrument op te geven om geld te laden naar je elektronische saldo. Als deze financieringstransactie is geslaagd, maken wij het desbetreffende bedrag zichtbaar in uw account.

2. Prijzen. Lees de details van de transactie zorgvuldig door, aangezien de totaalprijs belastingen, heffingen en transportkosten kan bevatten die jij allemaal moet betalen.

3. Aanvullende voorwaarden. Het kan zijn dat er aanvullende voorwaarden worden weergegeven met betrekking tot een specifieke aankoop voordat je de transactie bevestigt. De transactie is dan ook onderhevig aan deze aanvullende voorwaarden.

4. Abonnementen. Als je een jaarabonnement aanschaft schrijven we het jaarabonnementsbedrag direct af van je financieringsinstrument. We doen dat vervolgens aan het begin van elke jaarabonnementsperiode opnieuw. De volgende voorwaarden gelden voor abonnementen die zijn aangeschaft via BouwBaak Betalingen:
a. Als er een gratis proefperiode wordt aangeboden en je het jaarabonnement niet opzegt tijdens deze periode, worden de abonnementskosten aan het einde van deze gratis proefperiode en aan het begin van elke volgende jaarabonnementsperiode in rekening gebracht.
b. Opzegtermijn is 2 (twee) maanden voor aanvang van de volgende jaarabonnementsperiode. Indien je te laat opzegt, wordt je jaarabonnement automatisch verlengd met een volgende jaarabonnementsperiode en wordt dit jaarabonnementsbedrag in rekening gebracht.
c. Als je een abonnement opzegt, heb je tot aan het einde van de jaarabonnementsperiode nog toegang tot de functie.
d. Indien je jaarabonnement nog niet is verlopen of niet is verlengd maar wel tijdig opgezegd, heb je géén recht op restitutie of terugbetaling van nog lopende termijn van afgesloten abonnement.
e. Aangeschafte abonnement is Niet overdraagbaar aan andere personen, bedrijven of accounts. Aangeschafte abonnement niet om te zetten in geld(teruggave) of credits.

5. Credits. Als je credits aanschaft/aankoopt, schrijven we het creditbedrag direct af van je financieringsinstrument. De volgende voorwaarden gelden voor credits die zijn aangeschaft via BouwBaak Betalingen:
a. Als er gratis credits wordt aangeboden zijn deze ten nimmer om te zetten in geld(teruggave) of een jaarabonnementsbedrag.
b. Er is geen vervaldatum van de aangeschafte credits. Je credits blijven geldig zolang je jaarabonnement duurt of jaarabonnementperiode verlengd.
c. Indien je jaarabonnement is verlopen en niet is verlengd, vervallen automatisch de nog openstaande credits tegoed. Je hebt géén recht op restitutie of terugbetaling van openstaande credits(bedrag).
d. Aangeschafte credits zijn Niet overdraagbaar aan andere personen, bedrijven of accounts. Aangeschafte credits zijn niet om te zetten in geld(teruggave).

6. Recht van de Europese Unie om te annuleren. Als je je in de Europese Unie woont, ga je akkoord met de naleving van dit contract voor je aankoop, en doe je afstand van je recht om te annuleren op basis van de Richtlijn voor consumentenrechten (2011/83/EU) of van vergelijkbare geïmplementeerde regelgevingen.

7. Geen garanties. Je erkent dat de producten of services die je aanschaft, worden verkocht door leveranciers of bedrijven en niet door BouwBaak. WE GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ALLE PRODUCTEN OF SERVICES DIE OP OF VIA BOUWBAAK WORDEN VERKOCHT.

II. Betalingsmethoden

1. Financieringsinstrumenten. We willen BouwBaak Betalingen zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken, en je kunt je transacties dus via iDeal financieren.

2. Machtiging. Wanneer je ons een financieringsinstrument verschaft, bevestig je dat je bevoegd bent dit financieringsinstrument te gebruiken. Wanneer je een transactie betaalt, geef je ons (en de door ons toegewezen betalingsverwerker) toestemming het volledige bedrag in rekening te brengen bij het financieringsinstrument dat je voor de transactie gebruikt. Je geeft ons ook toestemming het financieringsinstrument op te slaan samen met andere, aan de transactie gerelateerde, gegevens.

3. Financiering mislukt. Als je een betaling financiert met een betaalpas en deze transactie ertoe leidt dat je rood komt te staan of dat je bank andere kosten in rekening brengt, ben jij alleen verantwoordelijk voor deze kosten.

E. Advertentierichtlijnen en advertentiebeleid


Bij BouwBaak geloven we dat advertenties moeten bijdragen aan en moeten aansluiten op de algemene gebruikersbeleving. De beste advertenties zijn afgestemd op individuele gebruikers op basis van hoe zij communiceren met de merken en bedrijven. Deze richtlijnen zijn niet als juridisch advies bedoeld en het volgen van deze richtlijnen wordt niet noodzakelijkerwijs beschouwd als naleving van wet- en regelgeving. Adverteerders moeten zorgen dat hun advertenties zich houden aan alle toepasselijke wetten, statuten en regelgevingen.

I. Algemeen

1. Onze Advertentierichtlijnen bestaan uit criteria voor advertentie-inhoud, community richtlijnen en andere toepasselijke vereisten.
2. De Advertentierichtlijnen, ons Beleid inzake gegevensgebruik en onze Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden zijn van toepassing op alle advertenties en commerciële inhoud ('advertenties') die worden getoond door of worden weergegeven op BouwBaak.
3. Advertenties die binnen toepassingen op het BouwBaak-platform worden weergegeven, moeten voldoen aan het BouwBaak beleid.
4. Door paginaberichten gegenereerde advertenties en advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor loterijen, wedstrijden of aanbiedingen moeten ook voldoen aan de Voorwaarden voor BouwBaak-pagina’s.
5. Advertenties mogen geen valse, misleidende, frauduleuze of bedrieglijke claims of inhoud bevatten.
6. Het is niet toegestaan om meer dan één adverteerder of klant te beheren via één advertentieaccount of de adverteerder of klant van een bestaand advertentieaccount te wijzigen.

II. Gegevens en privacy

1. Gegevens die zijn verzameld door, afgeleid van, of verkregen vanuit of in verband met BouwBaak-advertenties met inbegrip van de weergave van een advertentie door BouwBaak en interactie van BouwBaak-gebruikers met een advertentie op BouwBaak (zoals gegevens afgeleid van doelgroep criteria) ('BouwBaak-advertentiegegevens') mogen niet worden ontvangen of gebruikt door een entiteit die niet namens een BouwBaak-adverteerder handelt.
2. Het is niet toegestaan om BouwBaak-advertentiegegevens te gebruiken voor welk doeleinde dan ook (met inbegrip van het selecteren van een andere doelgroep, het uitwisselen van gegevens tussen campagnes van meerdere adverteerders of het toestaan van 'piggybacking' of omleiden via tags) met uitzondering van gezamenlijke of anonieme gegevens om de prestaties en effectiviteit van je BouwBaak-advertentiecampagnes te bepalen. BouwBaak-advertentiegegevens mogen, met inbegrip van de doelgroep-criteria voor een BouwBaak-advertentie, in geen geval worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken of te vermeerderen inclusief profielen die zijn gekoppeld aan een apparaat-ID of op een andere manier zijn gekoppeld aan een specifieke gebruiker, browser, computer of apparaat.
3. Het is je toegestaan om gegevens die je rechtstreeks van gebruikers hebt verkregen, te gebruiken als je deze gebruikers hier duidelijk van in kennis stelt, toestemming van deze gebruikers verkrijgt en voldoet aan de toepasselijke wetten en industrierichtlijnen.
4. Het is je niet toegestaan om rechtstreeks of indirect gegevens door te geven, te verkopen of dergelijke gegevens te gebruiken in combinatie met een reclamenetwerk, reclame-uitwisseling, gegevenshandelaar of andere partij die niet namens een adverteerder en de BouwBaak-advertentiecampagnes van de adverteerder handelt. Met indirect bedoelen we dat het niet is toegestaan om bijvoorbeeld gegevens door te geven aan derden die deze gegevens vervolgens doorgeven aan een reclamenetwerk.

III. Tekst en plaatsing van de advertentie

Alle onderdelen van een advertentie, waaronder tekst, afbeeldingen of andere media, moeten relevant zijn en van toepassing op het product of de dienst die wordt geboden en het publiek dat de advertentie bekijkt. Advertenties mogen geen geluiden of flashanimaties bevatten die zonder een actie van de gebruiker automatisch worden afgespeeld of binnen BouwBaak worden geopend wanneer een gebruiker op de advertentie klikt. Advertenties mogen geen producten of diensten op een seksueel getinte manier weergeven. Advertenties mogen geen inhoud bevatten die politieke agenda's of 'gevoelige' kwesties uitbuiten voor commercieel gebruik. Daarnaast moeten teksten correcte grammatica bevatten en het gebruik van alle symbolen, cijfers of letters moet overeenkomen met de daadwerkelijke betekenis van het symbool of teken. Advertenties voor producten voor volwassenen moeten worden gericht op mensen van 18 jaar en ouder.

1. Nauwkeurigheid. Advertenties moeten duidelijk het bedrijf, het product, de dienst of het merk bevatten die worden geadverteerd. Producten en diensten die in de advertentie worden aanbevolen, moeten duidelijk op de landingspagina worden weergegeven en de doelsite mag geen link bevatten naar een verboden product of dienst. Bovendien mogen advertenties niet ten onrechte een verband met algemene aanbiedingen suggereren.

2. Aanspreken. Advertentieteksten mogen, direct of indirect, geen gebruikers aanspreken op basis van persoonlijke eigenschappen binnen de volgende categorieën:
a. etnische of raciale afkomst;
b. religie of filosofische overtuiging;
c. leeftijd;
d. seksuele geaardheid of seksleven;
e. geslachtsidentiteit;
f. handicap of medische aandoening (zowel lichamelijk als geestelijk);
g. financiële status of financiële gegevens;
h. lidmaatschap van een vakbond;
i. strafblad;
j. naam.

3. Bestemmingssites. Advertenties moeten naar een functionerende landingspagina leiden die geen obstakel vormt voor een gebruiker om naar een andere pagina te navigeren.

4. Afbeeldingen. Advertenties en gesponsorde verslagen in het nieuwsoverzicht mogen geen afbeeldingen bevatten die voor meer dan 20% uit tekst bestaan.

5. Doelgroep. Advertenties moeten altijd de toepasselijke doelgroep eisen toepassen en nooit gebruikmaken van doelgroep criteria om gebruikers te provoceren. Advertenties voor gereguleerde producten en diensten (zoals alcohol en gokken) moeten zich houden aan alle toepasselijke wetten, regelgevingen en industriecodes. Specifieke vereisten voor datingdiensten, alcohol, gokken, voorbehoedsmiddelen en abonnementsdiensten moeten zich houden aan de richtlijnen die zijn vermeld.

Als je je doelgroep kiest op basis van voorkeuren en interesses dan moeten die voorkeuren en interesses wel te maken hebben met het geadverteerde product of de geadverteerde diensten. Ons systeem signaleert interesses automatisch en verzamelt onderwerpen automatisch zonder controle of beheer door personen. Hoewel we in het advertentieontwerpproces diverse opties bieden om doelgroepen te bereiken, is er geen garantie dat je advertentie wordt geaccepteerd of geleverd op basis van de trefwoorden of suggesties die je selecteert.

IV. Advertentie-inhoud

Adverteerders moeten zorgen dat hun advertenties voldoen aan alle toepasselijke wetten, regelgevingen en richtlijnen. Alle claims in advertenties moeten voldoende zijn onderbouwd. Advertenties mogen gebruikers niet beledigen. Advertenties en andere aanbiedingen die binnen de advertenties worden gepromoot, mogen niet vals, bedrieglijk of misleidend zijn of spam bevatten. Advertenties mogen geen illegale producten of diensten bevatten of promoten. Advertenties mogen de rechten van derde partijen niet schenden. Videoadvertenties voor gezondheidsproducten en -diensten mogen niet automatisch worden afgespeeld. De volgende specifieke richtlijnen voor inhoud zijn van toepassing:

1. Erotische producten. Advertenties mogen de verkoop of het gebruik van producten of diensten voor volwassenen niet promoten, inclusief, hoewel niet beperkt tot: speeltjes, video's, publicaties, liveshows of seksueel stimulerende middelen. Advertenties voor gezinsplanning en voorbehoedsmiddelen zijn toegestaan mits ze de toepasselijke doelgroep-eisen volgen.

2. Alcohol. Waar toegestaan, moeten advertenties die alcohol promoten of vermelden voldoen aan alle toepasselijke plaatselijke wetten, vereiste of aanbevolen industriecodes, richtlijnen, licenties en goedkeuringen. Raadpleeg de voor specifieke alcohol gerelateerde richtlijnen.

3. Daten. Advertenties voor erotische of pornografische vriendenzoekers of datingsites met een seksuele lading zijn niet toegestaan. Advertenties voor andere onlinedatingdiensten zijn alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van BouwBaak. Deze diensten moeten zich houden aan de doelgroepeisen voor daten en de naam van het product of de dienst moet in de advertentietekst of de afbeelding zijn opgenomen.

4. Drugs en tabak. Advertenties mogen de verkoop of consumptie van illegale drugs of softdrugs, tabaksproducten of drugs- en tabakstoebehoren niet promoten of mogelijk maken.

5. Gokspellen en loterijen
a. Advertenties die onlinegokken, vaardigheidsspelen of loterijen waaronder onlinecasino's, weddenschappen over sportuitslagen, bingo of poker promoten of mogelijk maken, zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van BouwBaak.
b. Loterijen die door instanties van de overheid worden uitgevoerd, mogen adverteren op BouwBaak op voorwaarde dat ze in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving en zich uitsluitend richten op gebruikers van de doelgroep in het rechtsgebied waar de loterij beschikbaar is.
c. Advertenties die offlinegokbedrijven promoten zoals offlinecasino's zijn, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, over het algemeen toegestaan op voorwaarde dat de advertenties op de juiste doelgroepen zijn gericht.
d. Raadpleeg de specifieke gok gerelateerde richtlijnen en wetgeving.

6. Farmaceutische producten en supplementen
a. Advertenties mogen de verkoop van farmaceutische producten op recept niet promoten. Advertenties voor onlineapotheken zijn verboden met uitzondering van advertenties van gecertificeerde apotheken die vooraf toestemming hebben gekregen van BouwBaak.
b. Advertenties die dieet- en kruidensupplementen promoten, zijn doorgaans toegestaan op voorwaarde dat ze geen producten promoten met anabole steroïden, chitosan, smeerwortel, dehydroepiandrosterone (DHEA), ephedra, menselijke groeihormonen, melatonine en alle andere producten die naar eigen inzicht van BouwBaak als onveilig of twijfelachtig worden beschouwd.

7. Software. Advertenties mogen geen link bevatten die direct of indirect naar een site leidt met spyware/malware en downloads van software die tot een onverwachte, misleidende of oneerlijke gebruikersbeleving leiden, inclusief maar niet beperkt tot software die:
a. het systeem van een gebruiker 'binnensluipt';
b. activiteiten uitvoert die voor de gebruiker verborgen blijven;
c. hardware of software op de computer van de gebruiker zonder voorafgaande toestemming kan veranderen, schaden, uitschakelen of verplaatsen;
d. die is gebundeld als een verborgen component van andere software, of dit nu gratis is of tegen extra kosten;
e. automatisch met een download begint zonder voorafgaande toestemming van BouwBaak;
f. dialoogvensters toont zonder actie van een gebruiker; of
g. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere eigendomsrechten) van derden.

8. Abonnementsdiensten. Advertenties voor abonnementsdiensten of advertenties die producten of diensten promoten met negatieve opties, automatische verlenging, vrij-te-betalen conversieproducten of mobiele marketing, moeten aan de volgende eisen voldoen:
a. De advertentietekst moet duidelijk de factureringsfrequentie weergeven (bijvoorbeeld 'Abonnement vereist').
b. De landingspagina moet: prijzen en factureringsfrequentie weergeven wanneer gebruikers worden gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken; een selectievakje voor aanmelding bevatten; en tekst bevatten die gebruikers informeert over het opzeggen van hun abonnement of lidmaatschap.
c. Alle bovenstaande items moeten op een duidelijk zichtbare plaats op je landingspagina staan en moeten gemakkelijk te vinden, lezen en begrijpen zijn (of dit het geval is, wordt volledig bepaald door BouwBaak).

9. Onacceptabel zakelijk model. Advertenties mogen geen zakelijk model of beleid promoten dat door BouwBaak, naar eigen goeddunken, als onacceptabel wordt beschouwd of in strijd is met het algemene advertentiebeleid van BouwBaak of een toepasselijke wet, inclusief maar niet beperkt tot multi-levelmarketingplannen of advertenties voor zwendel.

10. Wapens en explosieven. Advertenties mogen de verkoop of het gebruik van wapens, munitie of explosieven niet promoten.

V. Richtlijnen voor community-advertenties

Advertenties, of advertentiecategorieën waarover een aanzienlijke hoeveelheid negatieve feedback van gebruikers wordt ontvangen, of die op een andere manier onze community richtlijnen schenden, zijn verboden en kunnen worden verwijderd. In alle gevallen behoudt BouwBaak zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of bepaalde inhoud strijdig is met onze community richtlijnen.

1. Illegale activiteiten. Advertenties mogen geen illegale activiteiten bevatten, mogelijk maken of promoten.

2. Intimidatie. Advertenties mogen andere personen niet beledigen, aanvallen, lastigvallen, pesten, bedreigen, vernederen of imiteren.

3. Haatdragend taalgebruik. Advertenties mogen geen haatdragend taalgebruik bevatten, of dit nu gericht is op een individu of een groep, gebaseerd op lidmaatschap binnen bepaalde categorieën. Deze categorieën omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ras, sekse, geloofsovertuiging, afkomst, religie, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, geslacht of taal.

4. Minderjarigen. Advertenties gericht op minderjarigen mogen geen producten, services of inhoud promoten die ongepast, illegaal of onveilig is, of die de leeftijdsgroepen in de doelgroep uitbuit, misleidt of onder ongepaste druk zet.

5. Seks/naaktheid. Advertenties mogen geen inhoud voor volwassenen bevatten waaronder naaktheid, afbeeldingen van mensen in expliciete of suggestieve houdingen of activiteiten die te suggestief of seksueel uitdagend zijn.

6. Schokkende inhoud. Advertenties mogen niet schokkend, sensationeel of respectloos zijn, of overmatig geweld afbeelden.

VI. BouwBaak-recensies

Advertenties mogen geen samenwerkingsverband met of steun van BouwBaak suggereren. Advertenties die aan inhoud op BouwBaak zijn gekoppeld (zoals pagina's, groepen, evenementen of Connect-sites) mogen beperkt verwijzen naar BouwBaak in advertentieteksten met het doel de bestemming van de advertentie te verduidelijken. Alle overige advertenties en landingspagina's mogen geen gebruikmaken van onze auteursrechten of handelsmerken (waaronder BouwBaak, het BouwBaak-logo) of soortgelijke verwarrende merken behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan na onze schriftelijke toestemming.

VII. Rechten van derden

Advertenties mogen geen materiaal plaatsen dat inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy-rechten, publiciteitsrechten of andere persoonlijke rechten of eigendomsrechten.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een advertentie goed te keuren of af te wijzen waaronder advertenties die onze relatie met onze gebruikers negatief beïnvloeden of die inhoud, diensten, of activiteiten promoten die in strijd zijn met onze competitieve positie, interesses of ons advertentiebeleid. Deze richtlijnen kunnen op elk moment veranderen.

F. Voorwaarden voor selfservice-advertenties


De volgende voorwaarden (de 'Voorwaarden voor selfservice-advertenties') zijn van toepassing op je gebruik op de selfservice-interfaces voor het maken, indienen en/of weergeven van advertenties of andere commerciële of gesponsorde activiteiten of inhoud (gezamenlijk de 'Selfservice-advertentie-interfaces') en een bestelling die je plaatst via de selfservice-advertentie-interfaces ('Order').
Je kunt je advertenties richten op je gewenste doelgroep door advertenties te kopen op BouwBaak.

1. Wanneer je een order plaatst, geef je op welk type advertentie je wilt kopen, hoeveel je wilt uitgeven en hoeveel je biedt. Als we je order accepteren, plaatsen we jouw advertenties als er ruimte beschikbaar is. Wanneer we je advertentie plaatsen, doen we ons best om de advertenties te tonen aan de doelgroep die je hebt opgegeven. We kunnen echter niet in elk geval garanderen dat je advertentie de beoogde doelgroep bereikt.

2. We kunnen de criteria voor de doelgroep die je opgeeft verruimen wanneer we denken dat hiermee de effectiviteit van je advertentiecampagne wordt verbeterd.

3. Je betaalt voor je orders in overeenstemming met onze Betalingsvoorwaarden. Het bedrag dat je verschuldigd bent, wordt berekend op basis van onze volgmechanismen.

4. Je advertenties voldoen aan onze Advertentierichtlijnen.

5. We bepalen de grootte, plaatsing en positionering van je advertenties.

6. We bieden geen garanties voor de reacties op je advertenties zoals het aantal keer dat er op een advertentie wordt geklikt.

7. We hebben geen invloed op de manier waarop er op de advertenties wordt geklikt. We hebben systemen die proberen bepaalde klikactiviteiten te detecteren en te filteren maar we zijn niet verantwoordelijk voor klikfraude, technologische problemen of andere mogelijk ongeldige klikactiviteiten die mogelijk van invloed zijn op de kosten van lopende advertenties.

8. Je kunt je order op elk gewenst moment annuleren via ons online portal, maar het kan tot 24 uur duren voordat de weergave van de advertenties wordt gestopt. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van alle advertenties die je vertoont.

9. Onze licentie om je advertentie te vertonen, eindigt wanneer we je order hebben voltooid. Je begrijpt dat als gebruikers interactie hebben gevoerd met je advertentie, je advertentie dan aanwezig blijft totdat de gebruikers deze verwijderen.

10. We kunnen je advertentie en gerelateerde inhoud en informatie gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden.

11. Zonder onze schriftelijke toestemming breng je geen persberichten uit en doe je geen publieke verklaringen over je relatie met BouwBaak.

12. We kunnen een advertentie weigeren of verwijderen, ongeacht de reden.

13. Als je advertenties plaatst namens iemand anders, moet je toestemming hebben om deze advertenties te plaatsen en gelden de volgende bepalingen:
a. Je garandeert hierbij dat je de wettelijke autoriteit hebt om de adverteerder aan deze Voorwaarden voor selfservice-advertenties en de VRV te binden.
b. Je gaat ermee akkoord dat als de adverteerder die je vertegenwoordigt deze Voorwaarden voor selfservice-advertenties of de VRV schendt, we jou verantwoordelijk kunnen houden voor die schending.

De selfservice-advertentie-interfaces zijn onderdeel van 'BouwBaak' volgens de Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden van BouwBaak (de 'VRV'). De VRV blijft van toepassing op je gebruik van de selfservice-advertentie-interface en ander gebruik van BouwBaak. In geval van conflict tussen deze Voorwaarden voor selfservice-advertenties en de VRV zijn de Voorwaarden voor selfservice-advertenties bepalend voor oplossing van het conflict met betrekking tot je gebruik van de selfservice-advertentie-interfaces. We kunnen je vragen om aanvullende voorwaarden te lezen en accepteren die betrekking hebben tot je gebruik van een specifieke functie of functionaliteit die beschikbaar wordt gemaakt via de selfservice-advertentie-interfaces. In geval van een duidelijk conflict tussen deze aanvullende voorwaarden en de Voorwaarden voor selfservice-advertenties zijn de aanvullende voorwaarden bepalend voor oplossing van het conflict met betrekking tot je gebruik van de specifieke functie of functionaliteit. We kunnen deze Voorwaarden voor selfservice-advertenties wijzigen of bijwerken in overeenstemming met Artikel 12 van de VRV. Deze Voorwaarden voor selfservice-advertenties worden beëindigd wanneer de VRV wordt beëindigd maar de volgende bepalingen blijven van toepassing: de inleidende paragraaf, Artikels 2, 5, 6. 9, 12 en 13, en deze paragraaf.

G. Voorwaarden voor Opdrachtgevers


De volgende (aanvullende) voorwaarden (de 'Voorwaarden voor opdrachtgevers) zijn van toepassing op je gebruik op de BouwBaak-dienst: het plaatsen, weergeven of vergelijken van je dienst ‘Plaatsen Opdracht of Klus’, andere activiteiten en een opdracht of klus die je plaatst, vergelijkt of een opdracht of klus die je akkoord geeft aan Opdrachtnemer (Bedrijf of ZZP-er) via BouwBaak.

I. Dienst: ‘Plaatsen Opdracht of Klus’, voor Opdrachtgevers en Opdrachtnemers

1. BouwBaak biedt op dit website platform www.bouwbaak.nl een dienst voor Opdrachtgevers aan met dienst ‘Plaatsen Opdracht of Klus’ waarop Opdrachtgevers, en Opdrachtnemers (Aanbieders) met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitbrengen van offertes/aanbiedingen en het verrichten/uitwerken van opdracht of kluswerkzaamheden. BouwBaak heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker, Opdrachtgever of Opdrachtnemer door middel van, of in verband met het platform of anderszins. BouwBaak is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

2. Alle inhoudelijke informatie op het platform BouwBaak met betrekking tot dienst ‘Plaatsen Opdracht of Klus’ de volledige omschrijving, recensies en richtprijzen is echter afkomstig van jou als gebruiker en Opdrachtgever. Jijzelf, de gebruiker en opdrachtgever zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en ingevulde, geselecteerde informatie en geplaatste content/informatie. BouwBaak draagt voor de inhoud van opdracht, klus, recensies en richtprijzen géén enkele verantwoordelijkheid noch voor enige andere communicatie (chat) tussen Opdrachtgever en Aanbieder/Opdrachtnemer. Evenmin draagt BouwBaak verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Aanbieder/Opdrachtnemers waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3. BouwBaak garandeert niet dat de informatie op het platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is waaronder mede verstaan de door Gebruikers, jij de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer/Aanbieder opgegeven informatie. Ook geen garantie dat het platform ononderbroken zal werken.

II. De Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever, de Gebruiker, ben jij de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van het website platform BouwBaak waaronder begrepen maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Opdrachtnemers. De Opdrachtgever ben jij de gebruiker van BouwBaak, de natuurlijke of rechtspersoon die een Opdracht of Klus aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Opdrachtnemer met gebruikmaking van het website platform BouwBaak.

2. Jij de Opdrachtgever, de gebruiker, garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die jij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker, de Opdrachtgever, dat jij bevoegd bent om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Door het aanbieden van gegevens op BouwBaak, waaronder mede maar niet beperkt tot Opdrachten, Klussen of recensies en richtprijzen geef jij de Opdrachtgever, de Gebruiker, toestemming deze gegevens op het website platform BouwBaak te publiceren en je garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Jij, de gebruiker, is er mee bekend dat de positionering van Bedrijven, advertenties en andere informatie op BouwBaak afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4. Jij de Opdrachtgever, de gebruiker, bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op BouwBaak door jou gepubliceerde gegevens. Jij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar zijn en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeer jij dat hij met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegent en dat hij de belangen en de goede naam van BouwBaak niet zal schaden.

III. De Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer is de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het website platform BouwBaak beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van jou, een Opdrachtgever, respectievelijk zich inschrijft voor dan wel een: aanbieding, bod, voorstel of offerte doet op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming. Opdrachtnemers kunnen onder meer zijn; Bedrijven en ZZP-ers, deze Ondernemingen met een rechtsvorm ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK). De Opdrachtnemer, de Aanbieder, is waarvan jij: aanbieding(en), voorstel(len), offerte(s), specificatie(s), informatie geeft of met chatberichten communiceert.

IV. Akkoord / Opdracht geven aan Opdrachtnemer

1. Akkoord/Opdracht geven Opdrachtnemer op hun offerte/aanbieding/bod. Als jij, de Opdrachtgever, akkoord geeft aan de Opdrachtnemer voor de Opdracht of Klus ga jij ermee akkoord met de door de Opdrachtnemer, de Aanbieder, opgegeven aanbieding/prijs/offerte/specificatie met de Opdrachtnemer en zijn eigen aangeleverde algemene voorwaarden. Jij geeft aan, de door Opdrachtgever aangeleverde Algemene voorwaarden, te hebben gelezen, kennis te hebben genomen en akkoord te gaan. Doordat jij, de Opdrachtgever, akkoord geeft, ontstaat er een overeenkomst tussen jou, de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

2. Overeenkomst. De overeenkomsten tussen jou, de Opdrachtgever, en de Opdrachtnemer komen pas tot stand op het moment dat jij, de Opdrachtgever, dit uitdrukkelijk aan de Opdrachtnemer heeft bevestigd, doormiddel van Akkoord/Opdracht geven. BouwBaak is bij overeenkomsten tussen jou, de Opdrachtgever, en de Opdrachtnemer géén partij. BouwBaak kan dan ook géén enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de juistheid van de offerte, de juistheid van de specificaties, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Opdrachtnemer om die werkzaamheden uit te voeren. JIJ, DE OPDRACHTGEVER, VRIJWAART BOUWBAAK JEGENS ENIGE VORDERING VAN DERDEN VERBAND HOUDENDE MET DERGELIJKE ZAKEN.

De overeenkomst kan naar keuze van jou (de Opdrachtgever) en jouw Opdrachtnemer, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. De Overeenkomst tussen jou (de Opdrachtgever) en jouw Opdrachtnemer is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

3. Prijzen. Lees de details van de aanbieding/bod/offerte/specificatie zorgvuldig door, aangezien de totaalprijs belastingen, heffingen, materiaal, materieel, transportkosten en andere (onvoorziene) kosten kan bevatten die jij, de Opdrachtgever, allemaal moet betalen.

4. Algemene voorwaarden Opdrachtnemer. De algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer worden weergegeven met betrekking tot een specifieke Opdracht of Klus, voordat je deze opdracht/klus akkoord bevestigt, en Opdrachtnemer akkoord geeft. De algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer (Bedrijf of ZZP-er) zijn van toepassing waar jij akkoord, dus opdracht, geeft. Met je akkoord bevestig je hiermee deze gelezen te hebben, er kennis van genomen te hebben en er akkoord mee te gaan.

5. Geen garanties. Je erkent dat de diensten, producten of services die je aanschaft, worden aangeboden en verkocht door Opdrachtgevers/Aanbieders (Bedrijven of ZZP-ers) en niet door BouwBaak. WE GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ALLE OPDRACHTEN, DIENSTEN, PRODUCTEN OF SERVICES DIE OP OF VIA BOUWBAAK WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT.

6. Aansprakelijkheid BouwBaak. De door BouwBaak aangeleverde informatie, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, de informatie die BouwBaak levert met betrekking tot een (potentiële) Opdrachtgever, wordt zo volledig, zorgvuldig en correct mogelijk aan Opdrachtnemer verstrekt. BouwBaak staat echter niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld uit dien hoofde, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie enigerlei schade ontstaat bij Opdrachtnemer of Opdrachtgever.

BouwBaak is nimmer partij bij enige overeenkomst die tussen Opdrachtgever en een Opdrachtnemer tot stand komt, ongeacht of de totstandkoming van deze overeenkomst een gevolg is van een door BouwBaak verstrekte lead. Voor het uitblijven van betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kan BouwBaak derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld.

BouwBaak is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, schade aan omzet en/of winstderving bij Opdrachtnemer.

De totale aansprakelijkheid van BouwBaak kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de BouwBaak-Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 100,00.

BouwBaak is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

V. Recensies van jou: de Opdrachtgever

Jij, de Opdrachtgever, hebt de mogelijkheid een recensie toe te voegen aan het profiel van de Opdrachtnemer door wie jij bepaalde werkzaamheden hebt laten uitvoeren. In de recensie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt. Jij staat er voor in dat de informatie die in een recensie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en jij vrijwaart BouwBaak voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.

BouwBaak is te allen tijde gerechtigd jouw recensie te verwijderen. BouwBaak kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de recensie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is danwel anderszins niet voldoet aan de Recensierichtlijnen en Recensiebeleid.

Een recensie van jou dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. een recensie van jou mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
b. een recensie van jou mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Opdrachtnemer;
c. een recensie van jou mag geen links en/of scripts bevatten;
d. een recensie dient te zijn toegevoegd door jou, de Opdrachtgever, en dient betrekking te hebben op de Opdrachtnemer door wie de opdracht is uitgevoerd.

VI. Geschillen

De dienst “Plaatsen Opdracht of Klus’ zijn onderdeel van 'BouwBaak' volgens de Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden van BouwBaak (de 'VRV') en de VRV blijft van toepassing op je gebruik van Dienst ‘Plaatsen Opdracht of Klus’, en ander gebruik van BouwBaak. In geval van conflict tussen deze Voorwaarden voor Opdrachtgevers en de VRV, zijn de Voorwaarden voor Opdrachtgevers bepalend voor oplossing van het conflict met betrekking tot je gebruik van de dienst Opdrachten en Klus. We kunnen je vragen om aanvullende voorwaarden te lezen en accepteren die betrekking hebben tot je gebruik van een specifieke functie of functionaliteit die beschikbaar wordt gemaakt via de dienst plaatsen Opdrachten en Klus. In geval van een duidelijk conflict tussen deze aanvullende voorwaarden en de Voorwaarden voor Opdrachtgevers, zijn de aanvullende voorwaarden bepalend voor oplossing van het conflict met betrekking tot je gebruik van de specifieke functie of functionaliteit. We kunnen deze Voorwaarden voor Opdrachtgevers wijzigen of bijwerken in overeenstemming met Artikel 12 van de VRV. Deze Voorwaarden voor Opdrachtgevers worden beëindigd wanneer de VRV wordt beëindigd.

H. Voorwaarden voor Opdrachtnemer


De volgende (aanvullende) voorwaarden (de 'Voorwaarden voor opdrachtgevers) zijn van toepassing op je gebruik op de BouwBaak-dienst: het plaatsen, weergeven of vergelijken van je de dienst ‘Plaatsen Opdracht of Klus’, andere activiteiten en een opdracht of klus die je plaatst, vergelijkt of een opdracht of klus die je akkoord geeft aan Opdrachtnemer (Bedrijf of ZZP-er) via BouwBaak.

I. Dienst: ‘Plaatsen Opdracht of Klus’, voor Opdrachtnemers

1. BouwBaak biedt op deze website platform www.bouwbaak.nl een dienst voor Opdrachtnemers aan met dienst ‘Plaatsen Opdracht of Klus’ waarop Opdrachtgevers, en Opdrachtnemers (Aanbieders) met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitbrengen van offertes/aanbiedingen en het verrichten/uitwerken van opdracht of klus werkzaamheden. BouwBaak heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker, Opdrachtgever of Opdrachtnemer door middel van, of in verband met het platform of anderszins. BouwBaak is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

2. Alle inhoudelijke informatie op het platform BouwBaak met betrekking tot dienst ‘Plaatsen Opdracht of Klus’ de volledige omschrijving, recensies en richtprijzen is echter afkomstig van jouw (potentiële) Opdrachtgever. Jijzelf, de gebruiker en Opdrachtnemer bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en ingevulde/geselecteerde informatie en geplaatste content/informatie te lezen en te begrijpen. BouwBaak draagt voor de inhoud van opdracht, klus, recensies en richtprijzen géén enkele verantwoordelijkheid noch voor enige andere communicatie (chat) tussen jouw (potentiële)Opdrachtgever en jou de Aanbieder/de Opdrachtnemer. Evenmin draagt BouwBaak verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door jouw Opdrachtgevers en jij als Aanbieder/Opdrachtnemers waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3. BouwBaak garandeert niet dat de informatie op het platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers, de Opdrachtgever en jij de Opdrachtnemer/Aanbieder opgegeven informatie. Ook geen garantie dat het platform ononderbroken zal werken.

II. De Opdrachtnemer

1. De Opdrachtgever, de Gebruiker, ben jij de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van het website platform BouwBaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Opdrachtnemers. De Opdrachtnemer, ben jij de gebruiker van BouwBaak, is de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het website platform BouwBaak beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van jouw Opdrachtgever, respectievelijk zich inschrijft voor dan wel een: aanbieding, bod, voorstel of offerte doet op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming. Opdrachtnemers kunnen onder meer zijn; Bedrijven, ZZP-ers, Ondernemingen met een rechtsvorm ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK). De Opdrachtnemer, de Aanbieder, ben jij die: aanbieding(en), voorstel(len), offerte(s), specificatie(s), informatie of chatberichten afgeeft aan de (potentiële)Opdrachtgever.

2. Jij de Opdrachtnemer, de gebruiker, garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die jij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker, de Opdrachtnemer, dat jij bevoegd bent om gebruik te maken van de Diensten en dat jij zich ter zake van het aannemen van opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden, bod en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Door het aanbieden van gegevens op BouwBaak, waaronder mede maar niet beperkt tot Opdrachten, Klussen of recensies en richtprijzen geeft jij de Opdrachtnemer, de Gebruiker, toestemming deze gegevens op het website platform BouwBaak te publiceren en je garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Jij, de gebruiker, is er mee bekend dat de positionering van Bedrijven, advertenties en andere informatie op BouwBaak afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4. Jij de Opdrachtnemer, de gebruiker, bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op BouwBaak door jou gepubliceerde gegevens. Jij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeer jij dat hij met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegent en dat hij de belangen en de goede naam van BouwBaak niet zal schaden.

5. De Opdrachtnemer zal slechts berichten plaatsen op en versturen via BouwBaak met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van een klus of werkzaamheden voor een Opdrachtgever. Jij zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de BouwBaak-Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan de Opdrachtgevers.

III. De Opdrachtgever

De Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het website platform BouwBaak een Opdracht of Klus aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden door een Opdrachtnemer, jij, met gebruikmaking van het website platform BouwBaak. De Opdrachtgever is waaraan jij: aanbieding(en), voorstel(len), offerte(s), specificatie(s), informatie geeft of met chatberichten communiceert.

IV. Akkoord / Opdracht ontvangen van Opdrachtgever

1. Akkoord/Opdracht ontvangen van Opdrachtgever op jouw offerte/aanbieding/bod. Als jij, de Opdrachtnemer, akkoord/opdracht krijgt aan de Opdrachtgever voor de Opdracht of Klus ga jij ermee akkoord met de door jou aan de Opdrachtgever opgegeven aanbieding/bod/prijs/offerte en of specificatie en de door jou aangeleverde algemene voorwaarden aan Opdrachtgever. Jij geeft aan, de door Opdrachtgever akkoord gegeven opdracht te hebben gelezen, kennis te hebben genomen en akkoord te gaan. Doordat de Opdrachtnemer akkoord krijgt, ontstaat er een overeenkomst tussen jou, de Opdrachtnemer, en jouw Opdrachtgever.

2. Overeenkomst. De overeenkomsten tussen jou, de Opdrachtnemer, en jouw Opdrachtgever komen pas tot stand op het moment dat jouw Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan jou de Opdrachtnemer heeft bevestigd doormiddel van Akkoord/Opdracht geven. BouwBaak is bij overeenkomsten tussen jou, de Opdrachtnemer, en jouw Opdrachtgever géén partij. BouwBaak kan dan ook géén enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de juistheid van de offerte, de juistheid van de specificaties, de bevoegdheid van de Opdrachtgever om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van jou de Opdrachtnemer om die werkzaamheden uit te voeren. JIJ, DE OPDRACHTNEMER, VRIJWAART BOUWBAAK JEGENS ENIGE VORDERING VAN DERDEN VERBAND HOUDENDE MET DERGELIJKE ZAKEN.

De overeenkomst kan naar keuze van jou (de Opdrachtnemer) en jouw Opdrachtgever mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. De Overeenkomst tussen jou (de Opdrachtnemer) en jouw Opdrachtgever is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

3. Prijzen. Lees de details van jou aanbieding/bod/offerte/specificatie zorgvuldig door aangezien de totaalprijs belastingen, heffingen, materiaal, materieel, transportkosten en andere (onvoorziene) kosten kan bevatten die jouw Opdrachtgever allemaal moet betalen. En jij de Aanbieder/Opdrachtnemer, aan jouw Opdrachtgever duidelijk inzichtelijk dient te maken en in kennis te stellen.

4. Algemene voorwaarden Opdrachtnemer. De algemene voorwaarden van jou de Opdrachtnemer worden weergegeven met betrekking tot een specifieke Opdracht of Klus voordat je Opdrachtgever de opdracht/klus akkoord bevestigt en jij van de Opdrachtnemer akkoord krijgt. De algemene voorwaarden van jou de Opdrachtnemer zijn van toepassing waarop jij akkoord, dus opdracht, geeft en de Opdrachtgever bevestigd hiermee deze te hebben gelezen, kennis genomen en akkoord mee te gaan.

5. Geen garanties. Je erkent dat de diensten, producten, offertes, biedingen, aanbiedingen of services die je aanbied, worden aangeboden en verkocht door jou als Opdrachtnemer en Aanbieder, en niet door BouwBaak. WE GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ALLE OPDRACHTEN, DIENSTEN, PRODUCTEN OF SERVICES DIE OP OF VIA BOUWBAAK WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT.

6. Aansprakelijkheid BouwBaak. De door BouwBaak aangeleverde informatie, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, de informatie die BouwBaak levert met betrekking tot een (potentiële) Opdrachtgever, wordt zo volledig, zorgvuldig en correct mogelijk aan Opdrachtnemer verstrekt. BouwBaak staat echter niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld uit dien hoofde, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie enigerlei schade ontstaat bij Opdrachtnemer of Opdrachtgever.

BouwBaak is nimmer partij bij enige overeenkomst die tussen Opdrachtgever en een Opdrachtnemer tot stand komt, ongeacht of de totstandkoming van deze overeenkomst een gevolg is van een door BouwBaak verstrekte lead. Voor het uitblijven van betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kan BouwBaak derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld.

BouwBaak is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, schade aan omzet en/of winstderving bij Opdrachtnemer.

De totale aansprakelijkheid van BouwBaak kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de BouwBaak-Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 100,00.

BouwBaak is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

V. Recensies van jou Opdrachtgever

De Opdrachtgever, heeft de mogelijkheid een recensie toe te voegen aan het profiel van jou de Opdrachtnemer waarvoor jij bepaalde werkzaamheden hebt uitgevoerd. In de recensie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt en staat er voor in dat de informatie die in een recensie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart BouwBaak voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.

BouwBaak is te allen tijde gerechtigd jouw recensie te verwijderen. BouwBaak kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de recensie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is danwel anderszins niet voldoet aan de Recensierichtlijnen en Recensiebeleid.

Een recensie van jou dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
e. een recensie van jou mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
f. een recensie van jou mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van Opdrachtnemer;
g. een recensie van jou mag geen links en/of scripts bevatten;
h. een recensie dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever, en dient betrekking te hebben op de Opdrachtnemer door wie de opdracht is uitgevoerd.

VI. Geschillen

De dienst “Plaatsen Opdracht of Klus’ zijn onderdeel van 'BouwBaak' volgens de Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden van BouwBaak (de 'VRV') en de VRV blijft van toepassing op je gebruik van Dienst ‘Plaatsen Opdracht of Klus’, en ander gebruik van BouwBaak. In geval van conflict tussen deze Voorwaarden voor Opdrachtnemer en de VRV, zijn de Voorwaarden voor Opdrachtnemer bepalend voor oplossing van het conflict met betrekking tot je gebruik van de dienst Opdrachten en Klus. We kunnen je vragen om aanvullende voorwaarden te lezen en accepteren die betrekking hebben tot je gebruik van een specifieke functie of functionaliteit die beschikbaar wordt gemaakt via de dienst plaatsen Opdrachten en Klus. In geval van een duidelijk conflict tussen deze aanvullende voorwaarden en de Voorwaarden voor Opdrachtnemer, zijn de aanvullende voorwaarden bepalend voor oplossing van het conflict met betrekking tot je gebruik van de specifieke functie of functionaliteit. We kunnen deze Voorwaarden voor Opdrachtnemer wijzigen of bijwerken in overeenstemming met Artikel 12 van de VRV. Deze Voorwaarden voor Opdrachtnemer worden beëindigd wanneer de VRV wordt beëindigd.

I. Voorwaarden en Recensiebeleid


BouwBaak gelooft dat Recensies moeten bijdragen aan en moeten aansluiten op de algemene beoordeling van een Bedrijf of ZZP-er, binnen platform BouwBaak. De recensies is een zéér belangrijk onderdeel voor Opdrachtnemers (Bedrijven en ZZP-ers). De recensies bevatten zéér waardevolle informatie voor toekomstige potentiële opdrachtgevers en zijn een goede graadmeter voor de reputatie van Opdrachtnemer, Bedrijf of ZZP-er. BouwBaak kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de geschreven recensies op BouwBaak.

I. De Recensie

De recensies van jou, de Opdrachtgever, zijn opgebouwd uit een positieve, negatieve of neutrale beoordeling en een kort commentaar. Jij, de Opdrachtgever dient een zo helder mogelijk beeld te geven van het verloop van de uitgevoerde Opdracht of Klus door de Opdrachtnemer. Dit om maximale transparantie naar andere toekomstige Opdrachtgevers te bieden op BouwBaak. Op het moment dat een recensie of opdracht géén helder beeld geeft, heeft BouwBaak het recht jou, de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer te verzoeken om extra informatie aan te leveren ter beoordeling.

II. Wanneer Recensie schrijven

Zodra jouw Opdrachtnemer zijn werkzaamheden heeft verricht, heb jij het recht een oordeel te geven over de uitgevoerde werkzaamheden, opdracht of klus. Bij het geven van jouw recensie is het in de eerste plaats belangrijk dat deze pas wordt geschreven en gegeven wanneer er een einde aan de samenwerking komt. Wanneer een opdracht na het uitvoeren van een gedeelte van het werk wordt beëindigd door Opdrachtgever of Opdrachtnemer bestaat toch de mogelijkheid om een recensie te schrijven en te geven. Voorwaarde hiervoor is wel dat de Opdrachtnemer op de hoogte is gesteld door jou van het tussentijds beëindigen van de Opdracht voordat de recensie door jou wordt geplaatst. Het is niet gepast om een recensie te geven wanneer een opdracht nog niet is gestart door Opdrachtnemer of nog niet volledig is afgerond door hem.

III. Voorwaarden aan Recensies

Een recensie die jij schrijft en plaatst op BouwBaak, dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. Bij het schrijven van een recensie op BouwBaak, ten behoeven van jou Opdrachtnemer, houd jij er rekening mee dat de toon in de recensie correct en netjes is. Lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik is hierin niet toegestaan.

2. In deze recensie mogen géén persoonlijke gegevens staan van de Opdrachtnemer en/of de Opdrachtgever. Ook het opnemen van links of scripts naar andere pagina’s is hierin niet toegestaan.

3. De recensie die jij schrijft op BouwBaak dient te zijn gegeven door jou, de Opdrachtgever, en dient alleen betrekking te hebben op de Opdrachtgever die de werkzaamheden van betreffende Opdracht of Klus (gedeeltelijk) heeft uitgevoerd.

4. Indien een opdracht of klus die is overeengekomen door middel van een bod of een persoonlijk bericht van de vakman niet wordt uitgevoerd, is BouwBaak gerechtigd de volgende tekst te plaatsen op de profielpagina van de Opdrachtgever: “Opdracht overeengekomen maar niet uitgevoerd”.

5. Wanneer jij een recensie geeft die smadelijk of lasterlijk is, loop jij het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die Opdrachtnemer daarmee berokkent. BouwBaak behoudt zich het recht om dergelijke recensies aan te passen zonder daarbij afbreuk te doen aan de helderheid van het verloop van de Opdracht of Klus of de recensie naar de juiste Opdrachtnemer, Opdrachtgever te verplaatsen. BouwBaak kan ten nimmer aansprakelijk worden gesteld voor recensies die niet voldoen aan de regels en voorwaarden, zoals in de voorwaarden door BouwBaak zijn beschreven.

IV.  Recensies aanpassen of verwijderen

1. De door jou geschreven en geplaatste recensies blijven in principe permanent onderdeel op het profiel bij jouw Opdrachtnemer. Mochten er problemen ontstaan over de kwaliteit of gemaakte afspraken van de Opdracht of Klus, dan is het aan jouw Opdrachtnemer en jou, de Opdrachtgever, om hier op een correcte passende en respectvolle manier mee om te gaan en dit samen in onderling overleg op te lossen. Jouw Opdrachtnemer moet dan ook van jou de gelegenheid krijgen om eventuele gemaakte fouten of gebreken te herstellen, dit om toch nog tot een goed eindresultaat van de Opdracht of Klus te komen waar jij tevreden mee bent.

2. Jouw recensie kan door jou worden gewijzigd of verwijderd met inachtneming van de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

3. Jouw Opdrachtnemer kan zijn reactie op de recensie ook verwijderen met inachtneming van de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

V.  Rechten van BouwBaak

1. BouwBaak heeft ten alle tijden het recht tot aanpassen van de recensie te ontnemen als misbruik wordt geconstateerd.

2. BouwBaak behoudt zich ten alle tijden het recht om op locatie onderzoek te doen naar werkzaamheden, de reden van het verwijderen en het aanpassen van de recensie. De daaruit voorkomende resultaten kan BouwBaak er toe brengen een al dan niet bindend advies uit te brengen om eventuele fouten en gebreken te herstellen. Bij weigering door betreffende Opdrachtgever (Bedrijf of ZZP-er) voor het herstellen van de gebreken kan BouwBaak overgaan tot ontbinding van de overeenkomst tussen betreffende Opdrachtgever (Bedrijf of ZZP-er) en BouwBaak.

3. Recensies op platform BouwBaak met ernstige meldingen die in strijd zijn met onze Voorwaarden of ‘Voorwaarden en Recensiebeleid’ kan BouwBaak er toe brengen zich hierop te beroepen als uit onderzoek is gebleken dat dit de samenwerking tussen de Opdrachtgever, Opdrachtnemer, BouwBaak schade toebrengt.

4. BouwBaak is te allen tijde bevoegd een recensie te verwijderen van het platform BouwBaak. BouwBaak kan daar mede doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de recensie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan onze voorwaarden zoals gepubliceerd op platform BouwBaak.

5. BouwBaak kan in de volgende gevallen overwegen een recensie te verwijderen:

a. BouwBaak heeft een gerechtelijk bevel voor het verwijderen of tijdelijk offline halen van de recensie.
b. De recensie bevat smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik en/of persoonlijke gegevens van vakman of opdrachtgever of links of scripts naar andere pagina's.
c. De recensie is gegeven door een opdrachtgever die alleen een Opdracht of Klus heeft geplaatst om een positieve of negatieve recensie aan de vakman te geven en niet van plan was om de klus te laten uitvoeren.
d. De recensie is verkregen door een Opdrachtnemer die zichzelf als Opdrachtgever heeft voorgedaan.
e. De recensie is gegeven aan een andere Opdrachtnemer waarbij de recensiegever zich heeft voorgedaan als Opdrachtgever.

6. Zie ook de voorwaarden van BouwBaak en volgens de Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden van BouwBaak (de 'VRV') en de VRV die van toepassing blijft op gebruik van Dienst ‘Plaatsen Opdracht of Klus’ en Voorwaarden Opdrachtnemer, en ander gebruik van BouwBaak.

VI.  Geschillen

1. Een Opdrachtnemer kan bij een aantoonbaar (juridisch) geschil, mede over de recensie, aan BouwBaak het verzoek indienen om de betreffende recensie te verwijderen voor de duur van het geschil. Voorwaarden die BouwBaak hieraan stelt zijn:

a. De Opdrachtnemer dient een kopie van het schrijven van advocaat, rechtsbijstandsverzekeraar of geschillencommissie van branchevereniging aan BouwBaak toe te sturen waarin het geschil of de vraag om verwijdering van de recensie duidelijk ter sprake komt.  Na (een definitieve) uitspraak omtrent het geschil dient de Opdrachtnemer een schrijven van bovengenoemde instantie ondertekend door beide partijen aan BouwBaak toe te sturen. Na controle van deze stukken zal BouwBaak hierop actie ondernemen in een van deze volgende vormen: de recensie blijft verwijderd of de recensie wordt weer online geplaatst, eventueel met in het geschil verzochte tekstuele aanpassingen.
b. Opdrachtgevers en Opdrachtnemer die de melding willen maken van recensies die niet in overeenstemming zijn met BouwBaak ‘Voorwaarden en Recensiebeleid’ kunnen zich melden via onze contactformulier op website BouwBaak.

J. Cookiebeleid


Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het
geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan
niet beschadigen.

I. Cookies instellen

Je browser of apparaat biedt mogelijk instellingen met betrekking tot deze cookies technologieën. Voor meer informatie over waar je deze instellingen kunt vinden en hoe ze werken, raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. We kunnen browser- of apparaat signalen met betrekking tot tracking mogelijk niet herkennen of erop reageren en sommige instellingen kunnen je gebruik van onze functies beïnvloeden. Daarbij zijn de instellingen die worden aangeboden door een browser of apparaat vaak alleen van toepassing op de betreffende browser of het betreffende apparaat.

II. Waarom gebruiken wij cookies

We gebruiken deze cookies technologieën om verschillende redenen; zo kunnen we dankzij de technologieën bijvoorbeeld inhoud en advertenties aan je laten zien die voor jou relevant is, onze producten en diensten verbeteren en onze diensten goed beveiligd houden. De specifieke namen van de cookies en vergelijkbare technologieën die we gebruiken, kunnen zo nu en dan worden aangepast als gevolg van het verbeteren en bijwerken van onze diensten, maar ze vallen over het algemeen wel in de onderstaande gebruikscategorieën:
1. Verificatie. Door deze technologieën weten we wanneer je bent aangemeld zodat we je de ervaring en functies kunnen bieden die bij je passen. Cookies en vergelijkbare technologieën laten ons bijvoorbeeld weten dat je bent aangemeld bij BouwBaak zodat we je relevante en sociale informatie kunnen laten zien wanneer je andere websites bezoekt die gebruikmaken van onze sociale plug-ins. We gebruiken deze informatie ook om meer inzicht te krijgen in hoe je ons platform en andere apps en diensten gebruikt.

2. Beveiliging en site-integriteit. Hiermee kunnen we de veiligheid van de BouwBaak-diensten waarborgen. Ze helpen bijvoorbeeld je account te beschermen tegen toegang door andere mensen dan jij. Behalve dat cookies en vergelijkbare technologieën ons helpen te voorkomen dat niet-geverifieerde gebruikers toegang krijgen tot je account, gebruiken we ze ook om ons te helpen ervoor te zorgen dat mensen of machines die onze diensten gebruiken, niet in strijd handelen met ons beleid. We gebruiken deze hulpmiddelen ook om BouwBaak gebruiksvriendelijker te maken, zoals wanneer je één teken van je gebruikersnaam of wachtwoord verkeerd invoert. Als je je al eerder vanuit dezelfde browser hebt aangemeld bij BouwBaak, geven we je eenvoudigere opties om je typefout te corrigeren omdat we weten dat je je al eerder hebt aangemeld bij BouwBaak.

3. Advertenties, inzichten en metingen Dingen als cookies en vergelijkbare technologieën (zoals informatie over je apparaat of een pixel op een website) worden gebruikt om inzicht te krijgen in advertenties, advertenties weer te geven en ze relevanter te maken voor jou en om producten en diensten (en het gebruik ervan) te analyseren.

We kunnen bijvoorbeeld een cookie gebruiken zodat wij je advertenties kunnen laten zien in BouwBaak-diensten of op andere websites en in mobiele toepassingen die wellicht interessant voor je zijn. We kunnen ook een cookie gebruiken om erachter te komen of iemand die een advertentie in BouwBaak-diensten heeft gezien, later ook de site van de adverteerder heeft bezocht of de geadverteerde app heeft geïnstalleerd

We kunnen ook cookies gebruiken om adverteerders inzicht te geven in de mensen die hun advertenties zien en er actie mee ondernemen, die hun websites bezoeken en die hun apps gebruiken.

4. Functies en services op de site. Deze cookies bieden functies die ons helpen producten en services te leveren. Cookies of vergelijkbare technologieën helpen je bijvoorbeeld bij het aanmelden door het gebruikersnaamveld van tevoren in te vullen, en dragen bij aan een betere chatervaring. We kunnen ook cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om ons te helpen voorkeuren op te slaan, te weten wanneer je inhoud van BouwBaak-diensten hebt gezien of er actie mee hebt ondernomen en om jou en anderen aangepaste inhoud en ervaringen te bieden, bijvoorbeeld om voorstellen te doen aan jou en andere gebruikers.

5. Prestaties. We gebruiken deze cookies om jou de best mogelijke ervaring te bieden. We kunnen bijvoorbeeld cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om ons te helpen verkeer te routeren tussen servers en meer inzicht te krijgen in hoe snel de BouwBaak-diensten worden geladen voor verschillende personen. Soms kunnen we informatie opslaan in je browser of op je apparaat zodat functies die je gebruikt, sneller laden en reageren.

6. Statistieken en onderzoek. Deze cookies worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in producten en diensten en ze te verbeteren en te onderzoeken, ook wanneer je BouwBaak-diensten of andere websites en apps opent vanaf een computer of mobiel apparaat.

III. Hoe gebruiken we cookies wanneer je een mobiel apparaat gebruikt?

Veel mobiele apparaten werken op dezelfde manier als computers. Een voorbeeld hiervan zijn smartphones, die de mogelijkheden van de volledige browserversie ondersteunen. Voor deze apparaten gebruiken wij en cookies en vergelijkbare technologieën op ongeveer dezelfde manier als wanneer je internet vanaf een computer opent. Op verschillende apparaten worden verschillende technologieën gebruikt, zoals lokale opslag op een apparaat en Advanced Programming Interfaces (API's), om hetzelfde soort processen mogelijk te maken als waar we cookies voor gebruiken, zoals hierboven wordt beschreven.
We kunnen gegevens verkrijgen of ontvangen over je gebruik van je apparaat. Net zoals voor internet geldt, kunnen we deze technologieën ook gebruiken om een ID of andere informatie van je apparaat op te slaan. Hierboven wordt beschreven hoe we deze technologieën en de informatie die we ontvangen door deze cookies gebruiken. Stel dat we weten dat je een app al gebruikt. Als je dan in je nieuwsoverzicht op een link van die app klikt, kunnen we je direct naar die app sturen. Heb je die app niet, dan kunnen we je naar de App Store sturen zodat je de app kunt downloaden.

IV. Wanneer lezen we de cookies op je computer of apparaat?

Webbrowsers sturen elke keer cookies voor een bepaald web domein (bijvoorbeeld bouwbaak.nl) naar de website wanneer een computer met die cookies inhoud opent die afkomstig is van dat domein. Dit houdt in dat cookies van bouwbaak.nl naar BouwBaak worden gestuurd wanneer op dat apparaat een pagina wordt geopend op bouwbaak.nl. Het betekent ook dat deze cookies naar BouwBaak worden gestuurd wanneer iemand een externe website of toepassing opent die geïntegreerd is met of gebruik maakt van onze diensten.

V. Hoe gebruiken we cookies om je relevante advertenties te tonen?

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om je op en buiten BouwBaak-diensten advertenties te tonen. De reclamebedrijven waarmee we samenwerken gebruiken over het algemeen cookies en vergelijkbare technologieën als onderdeel van hun diensten. Als deze bedrijven dit doen, houden ze zich vaak aan standaardbedieningsopties die je kunt gebruiken of er worden ook andere keuzes aangeboden.

VI. Sociale media cookies

Op het platform BouwBaak en in jouw persoonlijk profiel of bedrijfsprofiel op BouwBaak zijn knoppen opgenomen om pagina’s of onderdelen te kunnen promoten of delen op LinkedIn, Facebook of Twitter. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op LinkedIn, Facebook of Twitter hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van LinkedIn, Facebook of Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

K. Privacy- en Gegevensbeleid


BouwBaak neemt de privacy van haar gebruikers zéér serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit Privacy- en Gegevensbeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder ook apps) en diensten en producten van BouwBaak. De informatie die wij over jou verwerken (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze BouwBaak diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

I. Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij, BouwBaak, persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten van BouwBaak. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat wij jouw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps).

Wij BouwBaak verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites (waaronder ook apps):

1. Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
2. Om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
3. Om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers;
4. Als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling voor onze producten of diensten uitblijft, kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden zoals een incassobureau;
5. Om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van je opstellen;
6. Om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
7. Wij kunnen NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die je producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);
8. Om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
9. Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle
10. Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

Wij BouwBaak bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde
doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

II. Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen aan derde partijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of gebruik van onze producten of diensten. Je adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden. We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over jouw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses.
Wij, BouwBaak, kunnen je elektronische contactgegevens, zoals je e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit BouwBaak. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. In speciale gevallen kunnen wij, zonder je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

III. Beveiliging

Wij, BouwBaak, handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

IV. Rechten van BouwBaak

Dit Privacy- en Gegevensbeleid kan worden gewijzigd. BouwBaak behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

L. BouwBaak Principes


BouwBaak is bedoeld om de Bouwwereld, de Bouwketen, meer open en transparant te maken om meer begrip en contact te creëren. BouwBaak stimuleert openheid en transparantheid door individuen en bedrijven meer mogelijkheden te geven om informatie te delen en contact te leggen. BouwBaak heeft Principes opgesteld om deze doelen te kunnen bereiken. Deze Principes wordt alleen beperkt door wetgeving, technologie en veranderende sociale normen. Daarom gebruiken we deze gedragscode als basis voor de rechten en verantwoordelijkheden van diegenen die gebruikmaken van BouwBaak platform. Aan deze BouwBaak-Principes kunnen géén rechten worden ontleend.

I. Vrijheid om te delen en om contact te onderhouden

Personen en Bedrijven, die aangemeld zijn in de community platform BouwBaak, zijn vrij om informatie te delen via elk gewenst medium en in elke gewenste indeling en hebben het recht om online contact te maken met anderen, alle personen, organisaties en diensten, zolang beide partijen instemmen met het contact.

II. Eigendom en informatiebeheer

Personen en Bedrijven, die aangemeld zijn in de community platform BouwBaak, dienen eigenaar te zijn van hun eigen informatie. Ze dienen vrij te zijn om deze informatie met iedereen te delen en, indien gewenst, van BouwBaak te verwijderen. Personen binnen de community platform BouwBaak dienen vrij te zijn om zelf te bepalen met wie ze hun informatie willen delen en om deze keuze middels privacy instelling te waarborgen. Deze instellingen beperken echter niet hoe de personen die deze informatie ontvangen, de informatie gaan gebruiken, met name buiten het platform BouwBaak.

III. Vrije doorstroom van informatie

Personen en Bedrijven, die aangemeld zijn in de community platform BouwBaak, dienen vrije toegang te hebben tot alle informatie die aan ze beschikbaar wordt gesteld door anderen. Personen en Bedrijven dienen ook gebruik te kunnen maken van praktische hulpmiddelen om deze informatie eenvoudig, snel en efficiënt te delen en te openen.

IV. Fundamentele gelijkheid

Iedereen die werkzaam is binnen de Bouwketen (individu, adverteerder, bedrijf, organisatie of andere entiteit) dient recht te hebben op vertegenwoordiging en toegang tot de verspreiding en informatie op platform BouwBaak, ongeacht de primaire activiteit van deze persoon. Er dient maar één gedragscode en verklaring van rechten en verantwoordelijkheden van toepassing te zijn op alle personen die gebruikmaken van BouwBaak.

V. Sociale waarde

Personen en Bedrijven, die aangemeld zijn in de community platform BouwBaak, dienen vrij te zijn om vertrouwen en een goede naam op te bouwen via hun identiteit en connecties, en mogen hun aanwezigheid op BouwBaak niet beëindigen om andere redenen dan die staan beschreven in de Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden van BouwBaak.

VI. Fundamenteel gebruik

Personen die werkzaam zijn in de Bouwketen (Bouw en Infra) dienen gratis gebruik te kunnen maken van het sociale media platform BouwBaak om zichzelf te presenteren, contact te maken met anderen (collega’s en vakgenoten) en informatie en kennis met anderen te delen. Iedere persoon die werkzaam is in de Bouwketen dient gebruik te kunnen maken van BouwBaak, ongeacht zijn of haar deelneming en bijdragen.

Bedrijven en toeleveranciers die werkzaam zijn in de Bouwketen (Bouw en Infra) dienen voor 1 euro per week gebruik te kunnen maken van het sociale media platform BouwBaak om zijn bedrijf te presenteren, met hun Diensten, Producten, Projecten, Recensies, Nieuws en Innovatie. Daarnaast contact te maken met anderen (collega’s, vakgenoten en bedrijven) en informatie en kennis met anderen te delen. Iedere bedrijf of toeleverancier die werkzaam is in de Bouwketen dient gebruik te kunnen maken van BouwBaak.

VII. Algemeen welzijn

De rechten en verantwoordelijkheden van BouwBaak en de personen, bedrijven en toeleveranciers die BouwBaak gebruiken dienen te worden beschreven in een Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden, die consistent is met deze gedragscode.

VIII. Transparant proces

BouwBaak dient beschikbare informatie over haar doel, plannen, beleidsregels en handelingen openbaar te maken. BouwBaak dient een proces te hebben voor berichtgeving en reacties om te zorgen voor transparantie en om feedback over aanpassingen aan deze gedragscode of aan de Rechten en verantwoordelijkheden te stimuleren.

IX. Eén Bouwwereld

Het sociale netwerk platform BouwBaak dient geografische en nationale grenzen te overschrijden en beschikbaar te zijn voor iedereen in de Bouwwereld.

X. Maatschappelijk en Duurzaam

BouwBaak wil zijn eigen maatschappelijke verantwoording nemen voor de natuur en mens. Dit door aan de toekomst te denken voor de nieuwe generatie en Nederland groener te maken door middel van het opbouwen van een BouwBaak-Bos. Voor elk nieuw bedrijf of toeleverancier dat voor 1 euro per week bij BouwBaak lid wordt, planten wij een boom in het BouwBaak-Bos.

BouwBaak draagt hiermee bij aan een duurzaam en groen Nederland. Dit project, het BouwBaak-Bos, wordt gefinancierd door de bedrijven die lid worden. Met het bos zet BouwBaak zijn uitstoot van broeikasgassen weer om in zuurstof. Dit is ook bekend als CO2-compensatie. Deze BouwBaak-bomen zetten ook CO2 om in zuurstof, de longen voor ons en onze toekomstige generaties.

XI. Rechten van BouwBaak

Deze BouwBaak-Principes kunnen worden gewijzigd. BouwBaak behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

© copyright - BouwBaak is een geregistreerd handelsmerk

De pagina word geladen opgeblik geduld aub...

loader

Een e-mail is naar gestuurd.

BouwBaak draagt bij aan het vergroten van je netwerk. Dit biedt de mogelijkheid om meer sales te genereren en om de marketingkosten te verlagen. Welke ondernemer wil er vandaag de dag niet meer verkopen realiseren?